Parkeergebouwen

Parkeergebouwen

Parkeergebouwen

Stadsbader realiseert flexibele parkeerfaciliteiten in harmonie met de omgeving, waarbij de beschikbare ruimte maximaal wordt benut. Door te werken met verschillende verdiepingen, neemt de capaciteit van een parkeergebouw ten opzichte van een klassiek parkeerterrein aanzienlijk toe. Naargelang de wensen en noden van de opdrachtgever kan een parkeergebouw worden voorzien van een aantal groene elementen. Zonnepanelen, een groene wand en een groendak zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Daarnaast kan Stadsbader ook instaan voor een opwaardering van het terrein door de randinfrastructuur zoals riolering en wegenis te verzorgen.

Heeft u een project dat u met ons wil bespreken? 
Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.

Maak een afspraak